AIRDECK logo
Nederlands English franē”©s Deutsch
Betonkernactivering: zo functioneert het systeem
Vermits de meeste moderne gebouwen vandaag de dag per definitie uitstekend geļsoleerd zijn, is sowieso slechts een beperkte capaciteit nodig voor verwarming of afkoeling. Als gevolg hiervan en door het grote verwarmend/koelend oppervlak van plafond en vloer, hoeft het temperatuurverschil tussen de lucht in de ruimte en het oppervlak van de vloer en het plafond slechts klein te zijn om aan de reėle warmte- of koudebehoefte te voldoen. Door het kleine temperatuurverschil treedt in sterke mate reeds een zelfregelend effect op.
Indien er geen watertemperatuurregeling zou worden toegepast en de temperatuur van het water vast wordt ingesteld op 22 °C, komt de vloer- en/of de plafondtemperatuur tussen de water- en de ruimtetemperatuur te liggen. Dus zal in de winter de vloer en/of het plafond de ruimte gaan verwarmen en in de zomer gaan koelen. Door het permanent stromen van het water in het systeem is het zelfs mogelijk dat bij deze omstandigheden het systeem in de ene ruimte koelt (aan de zonzijde) en de warmte naar de andere ruimte overbrengt (aan de schaduwzijde). Het is aan te bevelen gebruik te maken van een watertemperatuurregeling of thermostaat. Hiermee wordt namelijk het effect van het systeem extra versterkt. De regeling reageert op buiten- en binnentemperatuur en kan bijvoorbeeld per gevel worden aangestuurd. Door het trage karakter van het systeem heeft het regelen van de temperatuur per ruimte geen zin. Om wel een snellere of individuele regeling te verkrijgen kan het systeem gecombineerd worden met een aanvullende installatie, maar in de meeste gevallen is dit niet eens nodig. Door gebruik te maken van een watertemperatuurregeling wordt de retourtemperatuur gemeten en zodoende de temperatuur bij warmtevraag verhoogd of bij koudevraag verlaagd. Hierdoor zal de regelafsluiter zich modulerend aanpassen aan de warmtevraag cq. koudevraag.
Gratis energie uit de omgeving: grond, water en lucht
Energiezuinige Lage Temperatuur Verwarmingssystemen zoals bijvoorbeeld warmtepompen zijn bij uitstek geschikt om in combinatie met betonkernactivering te worden aangewend. Bij de relatief lage temperaturen voor het verwarmen is het rendement van een warmtepomp extra hoog. Andersom levert het koelen eveneens een grote energiebesparing op in vergelijking met traditionele systemen. In combinatie met koudewinning via een grondwaterpomp vraagt koeling zelfs niet meer energie dan nodig is voor het pompen.
Created & hosted by Ideaxis.comreplicawatch.to